INFORMACIÓ GENERAL I CONDICIONS braveskatescola

Braveskate Club Esportiu i “BraveSkateScola” compleixen amb la normativa del DECRET 137/2003, de 10 de juny, publicat per la Generalitat de Catalunya, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

DATES I HORARIS

A les classes particulars i de grups concertats, les dates i horaris es pacten prèviament amb el grup o amb l'alumne. Cursets tancats o extraescolars veure programació específica. Les dates i horaris podran ser modificats per decisió de la Direcció per motius de força major justificats prèviament (pluja, vent,…).

MATERIAL

Pot ser un skate normal, un penny o un cruiser. Adaptem la pràctica al tipus de monopatí que porti l’alumne. A la formació incloguem el provar diferents “setups”, més ràpids, més amples, amb diferents còncaus, etc. Un dels objectius dels cursets és que els assistents siguin autosuficients a l’hora de fer el manteniment i posada a punt del seu material. També patins inline.

PROTECCIONS

Recomanem l’ús de proteccions (genolleres i colzeres). La decisió final de portar-les dependrà dels pares de l’alumne. L’ús de CASC és OBLIGATORI. Si no teniu clar com han de ser les proteccions, pregunteu-nos!, us donarem les recomanacions pertinents.

RESPONSABILITAT

Assoc. Braveskate disposem de la corresponent assegurança de responsabilitat civil, a més, els alumnes estaran coberts per una assegurança d’accidents individual. Certificats d’antecedents penals i altres titulacions dels monitors disponibles a petició dels pares interessats.

LLOCS / PISTES

A l’skatepark del mateix municipi. Sempre que sigui possible, intentarem muntar grups locals per evitar desplaçaments als pares. Possibilitat de portar a l'alumne als nostre vehicles privats previ consentiment dels pares. Extraescolars: Es fan al mateix centre educatiu, al pati o a l'espai disponible per a la pràctica, que adeqüem afegint mòduls o obstacles per practicar. Recomanem practicar en diferents instal·lacions, en diferents mòduls i en diferents superfícies (fusta, ciment, fibres,...)

EDATS

No hi ha edat mínima. Adaptem els continguts i les pràctiques al nivell i edats dels participants. Si et consideres "massa gran", potser si que t'has de plantejar un altre esport.

ALTRES

És important que portin aigua. Recomanem roba còmoda i sabatilles amb la sola plana. Millor si fan servir calçat vell o específic per skate.

BraveSkateScola es reserva el dret a interrompre la participació en el curs a qualsevol noi/a inscrit, que alteri el bon funcionament i el transcurs normal de l’activitat, mitjançant sempre en aquests casos un contacte previ amb els pares i / o tutors.
Cancel·lacions: Només es podrà cancel·lar l’assistència a l’activitat amb motiu d’una causa greu justificada. No es retornarà l’import corresponent als dies que no s’hagi assistit. En cas d’anulació total del curs per causa justificada, es retornarà l’import íntegre del curs descomptant les despeses de l’assegurança d’accidents.
Privacitat de les dades de caràcter personal: BraveSkateScola assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres alumnes i socis, sent aquestes incorporades a un fitxer de tractament de dades per a l’ús exclusiu de comunicació de les nostres activitats. Si desitjeu accedir-hi, oposar-se, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu fer-ho mitjançant correu electrònic (braveskateclub@gmail.com) o per telèfon al núm.616765992.
Drets d’imatge: Signant l’autorització accepteu la cessió dels drets d’imatge dels assistents a Braveskate Club. Durant les classes es poden prendre imatges (fotografies o en vídeo), amb la finalitat de documentar o publicitar les nostres activitats. En cap cas, les imatges preses durant les nostres activitats es difondran a terceres persones, empreses ni entitats.